Vienkāršs veids, kā atgūt pārmaksātos nodokļus

Reģistrējieties tūlīt, tas aizņems tikai dažas minūtes

Atbalsts strādājošajiem Norvēģijā — līdz 10 tūkst. eiro par bērnu gadā

Dāsnā Norvēģijas valdības politika ģimenēm ar bērniem skar ne tikai likumīgos valsts pilsoņus, bet arī uz laiku peļņā devušos imigrantus. Vairāk nekā 50 % no Norvēģijā strādājošajiem latviešiem neizmanto visus viņiem likumīgi pienākošos pabalstus. Nodokļu atgūšanas sabiedrības „RT Tax Latvija” vadītājs V. Paknis stāsta par iespējām saņemt šo atbalstu naudas izteiksmē.

Norvēģija no citām Eiropas valstīm atšķiras ar to, ka atbalstu ģimenēm ar bērniem piešķir līdz bērna pilngadības sasniegšanai (līdz 18 gadu vecumam). Jāatzīmē, ka pabalsti pienākas pat tajā gadījumā, ja viens no vecākiem strādā Norvēģijā, bet bērni ar otru no vecākiem aug Latvijā. Gadā šāds bāzes pabalsts veido EUR 1332. Vientuļie vecāki, kas audzina bērnus, nonāk vairāk atbalstāmo ģimeņu grupā, proti, iegūst tiesības saņemt bērna naudu divkāršā apmērā (Utvidet Barnetrygd).

Vislielāko valdības atbalstu piešķir ģimenēm, kurās audzina bērnus vecumā no 1 līdz 2 gadiem. Šajā gadījumā standarta pabalstam pieskaita arī bērna kopšanas naudu (Kontantstøtte) — EUR 690 mēnesī. Saskaitot visus pabalstus, noteiktos apstākļos par šāda vecuma bērnu piešķirtais pabalsts var sasniegt pat 10 tūkst. eiro gadā.

Ņemot vērā noilguma termiņu, pabalstus par bērniem ir iespējams atgūt par iepriekšējiem trim gadiem. Tam ir nepieciešami ienākumus par iepriekšējiem trim gadiem Norvēģijā apliecinoši dokumenti: algas aprēķins, nodokļu maksātāja karte un darba līgumi. Periods, kurā var nokārtot pabalstus, ir 6–12 mēneši. Atsevišķos gadījumos process var aizņemt īsāku vai ilgāku laiku.

„Nav ieteicams ļaunprātīgi izmantot šo atbalstu. Pirms izbraukšanas no Norvēģijas iesakām informēt par to Norvēģijas Darba un sociālās aprūpes dienestu (NAV), jo, turpinot nelikumīgi saņemt bērnu pabalstus, var nākties samaksāt Norvēģijas valstij uzkrāto parādu”, — brīdina „RT Tax” nodokļu atgūšanas speciālists.

Leta.lv 2015.03.05

Atpakaļ
Augšā