Nodokļu atmaksa no Nīderlandes

Saņemiet nodokļu atmaksu!

Nodokļu atgriešanas process

Ja esat strādājis/strādājusi Holandē jebkurā periodā pēdējo 5 gadu laikā un maksājis/maksājusi ienākuma nodokli, jūs var pieteikties šī nodokļa atmaksai.

Nevarat atrast atbildi? Uzdodiet mums jautājumu šeit

Jautājumu varat uzdot, norādot informācju zemāk. Darīsim visu, lai atbildētu cik vien ātri iespējam


Sūtīt