Nodokļu atmaksa no Austrijas

Saņemiet nodokļu atmaksu!

Nodokļu atgriešanas process

Ja Jūs strādājāt un maksājāt nodokļus Austrijā pēdējo 5 gadu laikā, Jūs varat pieteikties nodokļu atgūšanai!


1. iespēja: Nosūtot dokumentus tieši mums:
Ierakstītā vēstulē: RT Tax, Martas iela 5, 8.kabinets, LV-1011, Latvija

2. iespēja: Jūs varat personīgi iesniegt savus dokumentus mūsu galvenajā ofisā Rīgā, Martas ielā 5, LV-1011, Latvija.
 

Nevarat atrast atbildi? Uzdodiet mums jautājumu šeit

Jautājumu varat uzdot, norādot informācju zemāk. Darīsim visu, lai atbildētu cik vien ātri iespējam


Sūtīt