Nodokļu atmaksa no Amerikas Savienotajām Valstīm

Saņemiet nodokļu atmaksu!

Nepieciešamie dokumenti

Lai uzsāktu nodokļu atgūšanas procedūru, jums būs nepieciešami šādi dokumenti:

Pēdējās algas lapiņas no katra darba devēja (ja jums tādas ir);

W-2 forma no visiem darba devējiem (W-2 forma tiek saņemta no darba devēja līdz 15. februārim);

Jūsu pases kopija;

Jūsu Sociālās Apdrošināšanas kartes kopija;

Jūsu Vīzas kopija;

DS-2019 formas kopija (ja jums tādas ir).


PIEZĪME: Ja jums nav W-2 formas un jūs tās neesat nosūtījis mums līdz 15. februārim, automātiski tiks nodrošināts dokumenta meklēšanas pakalpojums un W-2 forma tiks iegūta no jūsu darba devēja.

PIEZĪME: Iesniegt algas aprēķina lapas vai W2 formas no visiem jūsu darba devējiem ir ļoti svarīgi pat tad, ja darba tiesisko attiecību laikā nodokļi netika ieturēti.

Ja Jūs bijāt iesaistīti Work & Travel programmā, vai kādā citā programmā ar F1, J1, M1 vai Q1 vīzām, un ja darba devējs ieturēja Sociālās apdrošināšanas un Medicīniskās aprūpes nodokļus no Jūsu ienākumiem, Jūs varat pieteikties šo nodokļu atmaksai.

*Darba devējs darba algu Jums maksā ar čekiem. Visbiežāk šie čeki sastāv no divām daļām: čeka un pasakņa. Uz čeka pasakņa dota informācija par Jūsu darba algu un nomaksātajiem nodokļiem. Šī informācija arī tiek izmantota nodokļu atgriešanai.

**Forma W-2 – tas ir dokuments, kurā ietverta pilnīga informācija par Jūsu darba algu un nomaksātajiem nodokļiem. Saskaņā ar ASV likumiem Jūsu darba devēja pienākums ir aizpildīt formu W-2 un izsūtīt to janvārī. Forma W-2 ir galvenais dokuments nodokļu atgriešanai.

Nevarat atrast atbildi? Uzdodiet mums jautājumu šeit

Jautājumu varat uzdot, norādot informācju zemāk. Darīsim visu, lai atbildētu cik vien ātri iespējam


Sūtīt